menu dblex
skrupelfri
adjektiv
hänsynslös
machiavellisk
samvetslös
fördomsfri
ansvarslös
jesuitisk
Se även
skrupelfritt

Alla synonymer går att klicka på.