menu dblex
skrumpnad
adjektiv
smal

Alla synonymer går att klicka på.