menu dblex
skriva upp
verb
nedskriva
anteckna
notera
skriva ned
skriva
bokföra
vara säker på

Alla synonymer går att klicka på.