menu dblex
skriva ned
verb
nedskriva
skriva upp
uppteckna
skriva

Alla synonymer går att klicka på.