menu dblex
skriftligen styrka
verb
dokumentera

Alla synonymer går att klicka på.