menu dblex
skrapa emot
verb
ta emot
ta mot
bjuda emot

Alla synonymer går att klicka på.