menu dblex
skrapa åt sig
verb
hugga för sig

Alla synonymer går att klicka på.