menu dblex
skrålla
substantiv
hattskrälle
gammal löjlig hatt
käring
gammal toka
skrälle

Alla synonymer går att klicka på.