menu dblex
skrålig
adjektiv
skränig
bullersam

Alla synonymer går att klicka på.