menu dblex
skrämskott
substantiv
tillbud
varning
tankeställare
hot
falskt alarm
skräckmålning
tomt hot

Alla synonymer går att klicka på.