menu dblex
skottsäker
adjektiv
träffsäker
pricksäker
skottfri
osårbar
ogenomtränglig

Alla synonymer går att klicka på.