menu dblex
skop
substantiv
uppseendeväckande tidningsnyhet
förstasidesnyhet
nyhetskap
toppnyhet
kap
vinst
Alternativ stavning
scoop

Alla synonymer går att klicka på.