menu dblex
skolmässig
adjektiv
lättförståelig
enkel
elementär
metodisk
pedagogisk
pedantisk
torr
docerande
osjälvständig
mekanisk
slavisk
textbunden

Alla synonymer går att klicka på.