menu dblex
skjuva
verb
maka
jämka
skjuta
flytta
vrida

Alla synonymer går att klicka på.