menu dblex
skjuta in sig på
verb
lägga an på
inrikta sig på
gå in för
sikta

Alla synonymer går att klicka på.