menu dblex
skjuta i höjden
verb
spira
växa
resa sig

Alla synonymer går att klicka på.