menu dblex
skina fram
verb
skymta fram
lysa fram
framgå
glimta fram

Alla synonymer går att klicka på.