menu dblex
skiljas vid
verb
frånträda

Alla synonymer går att klicka på.