menu dblex
skilja sig från
verb
lämna
överge
dra sig undan

Alla synonymer går att klicka på.