menu dblex
skilja sig
verb
gå isär
dela sig
grena sig
avvika
avlägsna sig
begränsa sig
rämna
spricka

Alla synonymer går att klicka på.