menu dblex
skilja på
verb
särskilja
åtskilja

Alla synonymer går att klicka på.