menu dblex
skilja isär
verb
klyva

Alla synonymer går att klicka på.