menu dblex
skilja från skal
verb
skala

Alla synonymer går att klicka på.