menu dblex
skilja agnarna från vetet
verb
sovra
sålla
utskilja

Alla synonymer går att klicka på.