menu dblex
skickelsediger
adjektiv
olycksbådande
allvarlig
farlig
fatal
ödesdiger
allvarsam
händelserik
upprörd
ödesmättad

Alla synonymer går att klicka på.