menu dblex
skicka tillbaka
verb
returnera
återlämna
återsända

Alla synonymer går att klicka på.