menu dblex
skicka efter
verb
rekvirera
efterskicka
skriva efter
sända bud efter
tillkalla
eftersända
skaffa

Alla synonymer går att klicka på.