menu dblex
skenbart berömmande
adjektiv
ironisk

Alla synonymer går att klicka på.