menu dblex
skavjärn
substantiv
skrapa

Alla synonymer går att klicka på.