menu dblex
skatta åt förgängelsen
verb
gå under
gå all världens väg
gå till spillo
förintas
förstöras
försvinna

Alla synonymer går att klicka på.