menu dblex
skarv
substantiv
fog
förbindelse
lask
söm
nåt
fals
föreningspunkt
splits
övergång
hopfogning
koppling
svets
förlängningsstycke
I sammansättning
skarvbit
skarvställe
skarvyxa
Grupp
fågel

Alla synonymer går att klicka på.