menu dblex
skalle
substantiv
huvudskål
hjärnskål
kranium
hjässa
huvud
skult
huvudknopp
I uttryck
ge en dansk skalle

Alla synonymer går att klicka på.