menu dblex
skaldegåva
substantiv
inspiration
gnista
ingivelse
diktarbegåvning
skaldebegåvning
skaldeådra

Alla synonymer går att klicka på.