menu dblex
skaffa ur vägen
verb
skaffa undan
undanröja

Alla synonymer går att klicka på.