menu dblex
skaffa sig kännedom om
verb
undersöka
efterforska
ta del av
göra bekantskap med

Alla synonymer går att klicka på.