menu dblex
skaffa fram
verb
bringa i dagen
bringa i ljuset
få fram
skapa
trolla fram
åstadkomma

Alla synonymer går att klicka på.