menu dblex
skadlig inverkan
substantiv
smitta

Alla synonymer går att klicka på.