menu dblex
skabrös
adjektiv
oanständig
slipprig
ekivok
frivol
osedlig
tvetydig
anstötlig
svinaktig
obscen
pornografisk
vågad
smutsig
stötande

Alla synonymer går att klicka på.