menu dblex
skönjbar
adjektiv
synlig
urskiljbar
synbar
märkbar
tydlig
uppenbar
påvisbar
distinkt
möjlig att spåra
I uttryck
knappt skönjbar
vara skönjbar

Alla synonymer går att klicka på.