menu dblex
skönhetsfläck
substantiv
skavank
fel

Alla synonymer går att klicka på.