menu dblex
skådeplats
substantiv
skådebana
arena
scen
teater
platsen för

Alla synonymer går att klicka på.