menu dblex
skådebana
substantiv
scen
arena
skådeplats
teater
estrad
tribun
tiljor

Alla synonymer går att klicka på.