menu dblex
skärva
substantiv
flisa
flinga
spillra
bit
flaga
splittra
spån
skålla
smula
brottstycke
fragment
flis
splitter
lergods
stenskärva
Se även
skärvor

Alla synonymer går att klicka på.