menu dblex
skärpt
adjektiv
intelligent
skarp
skarpsinnig
uppmärksam
vaken
begåvad
stringent
koncentrerad
skarptänkt
spänd
koncis
I uttryck
skärpt dager
vara skärpt

Alla synonymer går att klicka på.