menu dblex
skärpning
substantiv
intensifiering
ökning
stegring
åtstramning
I uttryck
skärpning av motsatsförhållanden

Alla synonymer går att klicka på.