menu dblex
skära till
fras
yxa till

Alla synonymer går att klicka på.