menu dblex
skära sig
verb
ysta sig
löpna
koagulera
löpa
surna
avvika från
svära mot
bryta sig
inte passa ihop
leda till missämja

Alla synonymer går att klicka på.