menu dblex
skära sönder
fras
förstöra

Alla synonymer går att klicka på.