menu dblex
skära pipor i vassen
verb
utnyttja situationen
sko sig
ta tillfället i akt
ta för sig
passa på
profitera
utnyttja

Alla synonymer går att klicka på.