menu dblex
skära ned
verb
minska
beskära
reducera
förkorta
nedskära
skära av
banta ned
blanda i
erodera
röra i
ta ned

Alla synonymer går att klicka på.